อายุรกรรมทั่วไป

  • บริการตรวจรักษาโรค

  • บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง

  • บริการส่งเสริมสุขภาพ