สัตว์น้ำและสัตว์พิเศษ

  • ตรวจสุขภาพสัตว์ และรักษาทั่วไป

  • ทำวัคซีน ถ่ายพยาธิ

  • ผ่าตัดทำหมัน