ทันตกรรม

  • บริการตรวจฟันและสุขภาพช่องปาก

  • บริการขูดหินปูน รักษาเหงือกอักเสบ ถอนฟัน

  • บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพช่องปากสัตว์เลี้ยง